Imię: Michał Nazwisko: Król

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Michał
 • Król
 • 1942-06-16
 • ok. 1877
 • Warszawa
 • zmarł na gruźlicę po kilkutyg. chorobie. Członek PPS, zesłaniec syberyjski. Generalny sekretarz Rady Żydowskiej. Pogrzeb na koszt Gminy 17-06-42.

 • Judenrat
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 49]