Imię: Nieznane Nazwisko: Kremer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kremer
  • Były kupiec drzewny, były grupowy Batalionów Pracy. Agent gestapo.-lip.41

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 381]