Imię: Szloma Nazwisko: Kramarz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szloma
  • Kramarz
  • 1914-05-15
  • Włodawa
  • drukarz, zam. Karmelicka 24 m 25 - daty niewyraźna, prawdop. lip. 42r.

  • rzemieślnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 55]