Imię: Józef Nazwisko: Krajcer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Krajcer
  • Zam. Żelazna 75a. Technik włókienniczy. Grupowy II Rejonu SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 378,, AAN-27,, s.15]