Imię: Nieznane Nazwisko: Kowalczyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kowalczyk
  • jest Żydem, ale o tym wiedzą tylko nieliczni, pracuje w warsztatach Kozikowskiego. Z Heńkiem Kozikowskiem przywozi z lasu do warszawy troje ukrywających się Żydów na pocz V 43

  • rzemieślnicy
  • 235.247