Imię: Andrzej Nazwisko: Kott

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Andrzej
  • Kott
  • 1919
  • "- ochrzcił się parę lat przed wybuchem wojny; studiował na politechnice w Liverpoolu, do Polski powrócił po wybuchu wojny; - zaangażował się w działalność konspiracyjną, został komendantem wydziału bojowego organizacji Polska Ludowa Akcja Niepodległościow"

  • religia
  • 61-62