Imię: Jadwiga Nazwisko: Kotowska

 • TAK
 • Kobieta
 • Jadwiga
 • Kotowska
 • 1934-00-00
 • Warszawa
 • Półsierota, matka zmarła jeszcze przed wybuchem wojny. Pochodziła z rodziny kupieckiej. Dziadek z babcią (chasydzi) posiadali na Grzybowskiej stajnię i siedem dorożek. Przed wybuchem wojny rodzina autorki kupiła na Grochowie na ulicy Stanisławowskiej dom, który po utworzeniu getta opuścili. Autorka w gettcie zajmowała się szmuglem, dzięki czemu mogła utrzymać całą, liczną rodzinę. Wraz z grupą innych małych dzieci przechodziła przez wachtę na polską stronę. Tam czekała znajoma służąca (jeszcze z czasów przed wojennych), która również angażowała się w szmugiel żywności. W 1943 roku autorka została wyprowadzona z getta przez swego ojca i dziadka na stronę aryjską. Wówczas przekazano ją pod opiekę dawnej służącej, której przyjęła nazwisko (Zalewska) i oficjalnie stała się jej córką. Wydana przez kogoś, została złapana przez gestapo. Ciężko pobita była przetrzymywana trzy dni na alei Szucha. W 1943 roku został zabity ojciec autorki. Na skutek donosu został rozpoznany pod Halą Mirowską, gdzie został zastrzelony. Po wyzwoleniu autorka przebywała w domu dziecka w Śródborowie pod Warszawą. Następnie przebywała w Bytomiu, Chorzowie oraz Bielsku. W latach pięćdziesiątych powróciła do Warszawy.

 • dzieci, ocaleni
 • Opracowano na podstawie teksty autorstwa Jadwigii Kotowskiej pt. Mała Szmuglerka, s. 94-100 (w:) Dzieci Holocaustu Mówią t. 2

 • Wspomnienia ocalonych dzieci żydowskich z okresu okupacji hitlerowskiej w Polsce. Relacje dotyczą okresu przedwojennego, samej okupacji jak i wydarzeń powojennych. Zachowano orginalny styl i język rękopisów.

 • 96-97