Imię: Cipa Nazwisko: Kostelbaum

  • TAK
  • Kobieta
  • Cipa
  • Kostelbaum
  • 1921
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawę odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]