Imię: Jan Nazwisko: Kostański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Kostański
  • Tak
  • Zajmował się dostarczaniem żywności, leków i fałszywych dokumentów Żydom, którzy przechodzili na aryjską stronę. W czasie powstania przyniósł do getta sztandar biało-czerwony, który następnie razem z flagą biało-niebieską został powieszony na bramie domu Muranowska 17.

  • Polacy
  • Po wojnie odznaczony medalem "Sprawiedliwy wśród narodów świata".