Imię: Alan Nazwisko: Kosko

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Alan
  • Kosko
  • Tak
  • Warszawa
  • Polak
  • W czasie wojny we Lwowie poznał Ernę Rosenstein. Przez jakiś czas byli parą. Później spotkał ją w Warszawie. Pracował wtedy w jakimś dworze pod Warszawą, gdzie był nauczycielem dzieci. Pomagał Ernie przynosząc pieniadze od jakiejś organizacji, wynajdował różne miejsca noclegowe. Bał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie zamieszkał we Francji.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska