Imię: Mieczysław Nazwisko: Korngold

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Korngold
  • Zam. Nowolipie 49, inż. chemii. Funkcjonariusz 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 373]