Imię: Henryk Nazwisko: Kon-Karnecki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Kon-Karnecki
  • Adokat, prawdopodobnie ukrywał się po str. aryjskiej. Złapany, osadzony na Pawiaku, przesłany na Gęsią na przełomie stycznia i lutego 42r.

  • inteligencja, więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 42]