Imię: Bolesław Nazwisko: Kon

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bolesław
  • Kon
  • Zam. Nowolipie 26, buchalter-bieliźniarz. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 364]