Imię: Julian Nazwisko: Kohnheim

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Julian
  • Kohnheim
  • Podobwodowy SP w rejonie Gmina.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 362,, AAN-27,, s.4]