Imię: Szlama Icek Nazwisko: Kohn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama Icek
  • Kohn
  • Zam. Nowolipie 81, kotoniarz. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 360]