Imię: nieznane Nazwisko: Kocowa

  • NIE
  • Kobieta
  • nieznane
  • Kocowa
  • Brak informacji
  • Al. Jerozolimskie
  • Polak
  • Mieszkała w Al. Jerozolimskich w domu przerobionym na kawalerki z dawnego Urzędu Statystycznego. Węszyła, lubiła donosić na sąsiadów. Sprowadziła administratora Niemca do Imrego Barta, muzyka Węgra, twierdząc, że jest Żydem. Zadenuncjowała również córeczkę sąsiadów. Po wojnie miała sklep na Mickiewicza. Kiedy Imre Barta, po wojnie, zawiadomił władze o jej donosach, kazano mu o tym zapomnieć.

  • donos, działania Niemców, działania Polaków