Imię: Nieznane Nazwisko: Klostermeier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Klostermeier
  • SS-man, "osławiony morderca"

  • Niemcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [230]