Imię: Szlama Nazwisko: Klin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Klin
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Zamenhofa 12, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]