Imię: Henryk Nazwisko: Klepfert

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Klepfert
  • Zam. Ceglana 10, dyr. firmy "Węgiel-Cement", kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 349]