Imię: Nieznane Nazwisko: Kleinweksler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kleinweksler
  • Pracownik 13-tki i jeden z jej założycieli, Szantażuje kupców żyd. w getcie.Adwokat, mały, garbaty, łysawy.

  • kolaboracja
  • kwiec.41

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 64,, 347,, 348,, AAN-27,, s.3]