Imię: Chaskiel Nazwisko: Klajnweksler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaskiel
  • Klajnweksler
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Nowolipki 2 wzg. 62 (nieczytelne), zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 40]