Imię: Rajzla Nazwisko: Klajn

  • TAK
  • Kobieta
  • Rajzla
  • Klajn
  • lat 30, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41r., skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]