Imię: Szyja Nazwisko: Klajberski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szyja
  • Klajberski
  • 1926
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, skazany na 3 lata więzienia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]