Imię: Lejzor Nazwisko: Kierszenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejzor
  • Kierszenbaum
  • Zam. Nowolipki 29, biuralista. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 341]