Imię: Lucjan Nazwisko: Kerner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lucjan
  • Kerner
  • Grupowy w Inspekcji SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 338,, AAN-27,, s.18]