Imię: Dawid Nazwisko: Kaufman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Kaufman
  • Zam. MIła 49, trykotażnik. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 332]