Imię: Wolf Nazwisko: Katz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wolf
  • Katz
  • Zam. Sienna 43a.-luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 1]