Imię: Pinchas Nazwisko: Kartin

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Pinchas
 • Kartin
 • Andrzej Szmidt, Mozes Eliahu.
 • 1912
 • Łuck
 • Od młodych lat związany z ruchem komunistycznym.Był aktywnym bojownikiem antyfaszstowskim, walczył w Hiszpanii.W 1940 i 1941r był w Związku Radzieckim. Pod koniec 1941r. gdy zadcydowano o powstaniu PPR, wraz z innymi zostaje wysłany do Polski i wydelegowany przez CK do pracy w getcie w-skim do organizacji komórek PPR i oddziałów Gwardii LUuowej. Staje się pierwszym sekretarzem tworzonej w getcie partii PPR.Komendant Organizacji Walczącej Bloku Antyfaszystowskiegow getcie w-skim. Formalnie był współpracownikiem domu sierot należącego do Centosu i przez jaki czas tam mieszkał.

 • bogaci
 • Adolf Berman, Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczy? los. Z ?ydami w Warszawie]

 • 152,242, 252-3,258