Imię: Jan Nazwisko: Karski Kozielewski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Karski Kozielewski
 • Z Warszawy
 • Polak
 • wyższe
 • Emisariusz polskiego państwa podziemnego, udał się jesienią 1942 z misją do Londynu, by powiadomić sprzymierzonych o Zagładzie.
  Przed wyjazdem do Londynu spotkał się z przedstawicielami Bundu i organizacji syjonistycznych, którzy poinformowali go o sytuacji w gettach.
  Wszedł też do getta aby na zobaczyć, jaka tam jest sytuacja.

 • działania Polaków
 • konspiracja polska
 • Relacja Jana Karskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 239-249