Imię: Wolf Auszel(?) Nazwisko: Karo

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wolf Auszel(?)
  • Karo
  • Zam. Sosnowa 14. Perfumeriarz. Starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 329]