Imię: Jakub Nazwisko: Karmil

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Karmil
  • ok. 1923
  • mieszkał na punkcie Dzika 3, na pocz. marca 42r. skierowany do szpitala z odrzękami głodowymi

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]