Imię: Aaron Nazwisko: Karmi

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aaron
  • Karmi
  • należał do grupy bojowej Eliezera Gellera, którą 30 kwietnia 1943 wyprowadziła z getta Reginka Fuden, zostawił relację

  • działacze
  • 313