Imię: Zełman Nazwisko: Kapłan

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Zełman
 • Kapłan
 • ok. 1897
 • pocz. marca 42r.
 • WArszawa
 • z Kalisza, zmarł z głodu na punkcie Nalewki 27.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]