Imię: Josef Nazwisko: Kapłan (5)

 • (1, 2, 3, 4, 5) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5) Mężczyzna
 • (1) Josef , (3) Josef , (4) Józef , (5) Josef
 • (1) Kapłan , (2) Kapłan , (3) Kapłan , (4) Kapłan , (5) Kapłan
 • (5) 1942-11-09
 • (5) 11-1913
 • (1) 1942,wrzesień, (4) 09.42
 • (5) Kalisz
 • (1, 5) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5) Brak informacji
 • (1)

  Działacz Haszomer Hacair. Współpracował w getcie z Oneg Szabat i samopomocą. Był członkiem kierownictwa bloku antyfaszystowskiego. Został zatrzymany przez Niemców we wrześniu 1942r. i został zamordowany około 10 września 1942r.

  (2)

  Działacz syjonistyczny; w czasie I akcji wyciągnięty z rodziną z Umschlagu przez policjanta żydowskiego - Kapłańskiego

  (3)

  działacz

  (4)

  Porządny funkcjonariusz SP, starał się ratować ludzi na Umschlagu, działacz Haszomer-Hacair; 28 lipca 42 na zebraniu organizacji wybrany do komendy ruchu oporu, dokonał zamachu na Szeryńskiego, zadenuncjonowany i zamordowany we wrześniu 42

  (5)

  wychowany w rodzinie religijnej, był uczniem chederu, jesziwy, a następnie szkoły polskiej z wykładowym językiem hebrajskim. Od 13-go roku życia był członkiem Haszomer Hacair, z czasem aktywistą tej centrali w Warszawie. Na przełomie 1939-40 organizował podziemną działalność Haszomer na terenie wschodniej Polski. Od grudnia 40 r.- w getcie warszawskim. Pracował w biurze Jointu, założył kibuc Maapilim, następnie, wysłany do Częstochowy, pomagał przy założeniu kibucu w Żarkach. Informował organizacje żydowskie za granicą o sytuacji społeczności żydowskiej w okupowanej Polsce. Przekazywał wiadomości do centrali Histadrutu w Szwajcarii. W 1941 ukończył swą książkę, dokumentującą działalność Haszomer Hacair, która ukazała się w 42 w Palestynie. Mieszkanie przy Nowolipkach 25, które zajmował z Miriam Heinsdorf, było ważnym punktem kontaktowym organizacji; tam Kapłan fabrykował dokumenty dla działaczy podziemia. Był również współzałożycielem pierwszego oddziału bojowego w getcie. Aktywny w Żydowskim Komitecie Narodowym, wybrany został do sztabu ŻOB. 3 września 42 aresztowany przez gestapo w szopie Landaua, w którym pracował. Najprawdopodobniej wydał go jeden z członków ruchu, aresztowany kilka dni wcześniej. Kapłan został zamordowany na Pawiaku 11 września 42.

  • (1, 2, 3, 5) działacze
  • (4) policja żydowska, działacze
 • (2)

  Rozin, Estera; relacja 301-4511

  (3)

  Wilner , Gusta , Wspomnienia z getta i aryjskiej strony Warszawy - Poświęcone pamięci mojego Brata, bojownika Arje ("Jurka") Wilnera, który poległ w walce o honor Narodu Żydowskiego

 • (1) 208,209,285,295, (4) 28,80, (5) 86,88,235,236