Imię: Izrael Nazwisko: Kanał

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Kanał
  • Birkenau
  • Przed wojną był członkiem organizacji młodzieżowej "Akiba". Został wysiedlony z Bydgoszczy. Przyjechał do Warszawy wraz z rodziną na początku 1941. Po krótkim pobycie w getcie zmarli jego rodzice - Izrael i jego młodszy brat zostali sierotami. 16-letni Salo znalazł pracę pomocnika w urzędzie, a Izrael wstąpił do Służby Porządkowej. Dowiedzieli się o istnieniu "Hachszary" na Nalewkach 10 i prosili o przyjęcie do zespołu. Izrael chciałnatychmiast zrzucić mundur policjanta, ale organizacjia nakazała mu zostanie w policji i niesienie pomocy innym. W początkach akcji wysiedleńczej w mundurze SP starał się ratować młodzież. Był w stałym kontakcie z innymi organizacjami młodzieżowyni. 20 sierpnia 1942 z rozkazu Żydowskiej Organizacji Bojowej wykonał zamach na komendanta Żydowskiej Służby Porządkowej (O.D. - Ordnung Dienst) Józefa Szeryńskiego - zranił go z rewolweru i zdążył uciec. Po tym jakiś czas nie golił się i założył okulary, nigdy więcej nie włożył munduru. Szkoli młodzeż w posługiwaniu się bronią. Podczas takich ćwiczeń przypadkowo postrzelony. Brał czynny udział w pierwszym powstaniu w getcie 18 stycznia, a także 19 kwietnia [1943] jako dowódca centralnego getta. Na gruzach bunkra Miła 18 spotyka nielicznych ocalonych. Idą do bunkra na Franciszkańską 22. Wyszedł z getta kanałami 10 maja 1943 z grupą 30 bojowców, których wyjście zorganizował "Kazik" (Symcha Ratajzen). Trafił do "Hotelu Polskiego", skąd dostał się do Bergen-Belsen, gdzie był w kierownictwie grupy chalucowej.Zginął w obozie zagłady w Birkenau.

  • działacze
  • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

  • 33-34; 92; 117; 125;130-132