Imię: Abram Nazwisko: Kanał

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Abram
 • Kanał
 • ok. 1909
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Łodzi, zmarł na punkcie Miła 2, celitis.

 • uchodźcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]