Imię: Michał Nazwisko: Kajzerowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Michał
  • Kajzerowicz
  • Zam. Leszno 25, agent gestapo na terenie getta. Posiada legitymację Sicherheitspolizei.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 322]