Imię: Eliasz Nazwisko: Kahn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Eliasz
  • Kahn
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Nalewki 23, prezes patronatów Żyd. Tow. Społ, zastrzelony

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]