Imię: Nieznane Nazwisko: Kacew

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kacew
  • Sekcyjny Rejonu Gmina SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 317,, AAN-27,, s.11]