Imię: Nieznane Nazwisko: Kacenelenbogensohn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kacenelenbogensohn
  • Pochodzi z Łodzi. Znany poeta żydowski [sic!!], urzędnik 13-tki.

  • kolaboracja, twórcy
  • Jeżeli chodzi o Kacenelsona, to oczywiście pomyłka, choć bywał u Gancwajcha na piątkowych kolacjach

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 315]