Imię: Herman Nazwisko: Kac

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herman
  • Kac
  • Podobwodowy w referacie Służby i Wyszkolenia SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 313,, AAN-27,, s.18]