Imię: Adolf Nazwisko: Jurga-Błaszkowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adolf
  • Jurga-Błaszkowski
  • Obwodowy w Inspekcji SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 312,, AAN-27,, s.18]