Imię: Mafel Nazwisko: Jungfer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mafel
  • Jungfer
  • Zam. Ciepła 15/17. Majster fabryczny. Grupowy II rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 309,, AAN-27,, s.15]