Imię: Nieznane Nazwisko: Joan

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Joan
  • volksdeutsch, jeden z dyrektorów u Toebbensa

  • Niemcy
  • Gladsztern - Gwiazdowski, Jerzy, relacja 301-2098