Imię: Augusta Nazwisko: Jeruchem

  • TAK
  • Kobieta
  • Augusta
  • Jeruchem
  • Zam. Leszno 36 m 65. Żona kolaboranta.-stycz.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 305]