Imię: Artur Nazwisko: Jeruchem

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Artur
  • Jeruchem
  • Zam. Leszno 36 m 65. Pracuje w 13-tce. Po stronie polskiej mieszka pod nazwiskiem Rudzki. Chodzi na stronę żyd. na rabunki, wielokrotnie widziany przy rewizjach w towarzystwie umundurowanych gestapowców. Pochodzi z Torunia.-stycz.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 304]