Imię: Alfred Nazwisko: Jeruchem

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Alfred
  • Jeruchem
  • Jeruchim
  • Pochodzi z Torunia. Denuncjuje majątki żyd. w getcie. Zam. Leszno 36 m. 65.-marzec41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,, s., 303]