Imię: Nieznane Nazwisko: Jakubowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakubowicz
  • Inżynier. Pracował w szopie KG Schultza. Po selekcji na pocz. września 42r. na Umschlagplatzu. Poszła za nim dobrowolnie żona - Polka z córką. Całej trójce udało się wydostać na wolność.

  • inteligencja
  • Schmidt, Leokadia, Cudem przeżyliśmy czas zagłady

  • s. 71