Imię: Dawid M. Nazwisko: Jakubowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid M.
  • Jakubowicz
  • Zam. Nowolipki 43/45. Pochodzi z Sochaczewa. Posiada legitymację Criminal und Sicherheitspolizei. Abteilung Gestapo nr 903. Vertrauungsmann der Sicherheitspolizei (zaufany człowiek pol. bezpiecz.)-sierp.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 290]