Imię: Jankiel Nazwisko: Jagodziński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jankiel
  • Jagodziński
  • 1942?
  • Treblinka?
  • Aresztowany za sprawę futer (przemyt lub podobne), osadzony na Gęsiej, wywieziony do Treblinki marz/kwiec. 42r.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]